top of page

Cymraeg

EIN CENHADAETH

  • Cwrdd yn anffurfiol er mwyn gwneud  ffrindiau newydd a chefnogi ein gilydd

  • Cwrdd  fel  grwp a rhannu gweithgareddau diwylliannol

  • Darparu’r cyfle i ymarfer Sbaeneg a Phortiwgaleg mewn cyfarfodydd ffurfiol ac anffurfiol (e.e. dosbarthiadau neu glybiau sgwrsio)

  • Trefnu a chymryd rhan mewn digwyddiadau diwylliannol

  • Datblygu  Prosiectau er budd ein haelodau a’r gymuned Gymraeg yn ei chyfanrwydd

EIN GWELEDIGAETH

Bydd ein Cymdeithas yn ceisio gwneud cyfraniad cadarnhaol trwy ymgysylltu â lleiafrifoedd ethnig eraill i gyfoethogi bywyd diwylliannol Cymru. Byddwn hefyd yn gwneud ein gorau i ymgysylltu â phrosiectau cymdeithasol a diwylliannol grwpiau Sbaenaidd, Portiwgeaidd, a Lladin Americanaidd eraill, er mwyn eu cyflwyno i ardal Abertawe yn ogystal â datblygu posibiliadau ymhellach trwy gynnwys y gymuned leol a’r holl randdeiliaid ar bob lefel ac ar delerau cyfartal.

unnamed.jpg

We Need Your Support Today!

bottom of page